صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 سخنران های مدعو

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 اطلاعات روز برگزاری

 تماس با ما

 NSSC93

 NSSC92

 NSSC91

 NSSC90

 

 

برگزار کنندگان

این کنفرانس به همت پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

دبیر علمی کنفرانس: دکتر نیما تقوی نیا، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری نانو و دانشکده فیزیک

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر مهدی دهقانی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک

حامیان کنفرانس:

کمیته علمی:

دکتر رسول اژئیان، دانشگاه علم و صنعت
دکتر اعظم ایرجی زاد، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر ابراهیم اصل سلیمانی ، دانشگاه تهران
دکتر عباس بهجت، دانشگاه یزد
دکتر فریبا تاج آبادی، پژوهشگاه مواد و انرژی
دکتر نیما تقوی نیا، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مصطفی زاهدی فر، دانشگاه کاشان
دکتر نفیسه شریفی، دانشگاه کاشان
دکتر هاشم شهروسوند، دانشگاه زنجان
دکتر مسعود صلواتی نیاسر، دانشگاه کاشان
دکتر محمود صمدپور، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر یاسر عبدی، دانشگاه تهران
دکتر سید محمد باقر قرشی، دانشگاه کاشان
دکتر راحله محمد پور، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مازیار مرندی، دانشگاه اراک
دکتر محمدرضا محمدی، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر نفیسه معماریان ، دانشگاه سمنان
دکتر نوشین میر، دانشگاه زابل
دکتر موسی نخعی، دانشگاه صنعتی شریف ‏
دکتر مسعود همدانیان، دانشگاه کاشان