صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 سخنران های مدعو

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 اطلاعات روز برگزاری

 تماس با ما

 NSSC93

 NSSC92

 NSSC91

 NSSC90

 

 

 

سخنران های مدعو

(لیست سخنران های مدعو به زودی کامل خواهد شد)

 
Dr. Masoud Rahman
University of California, Davis, USA
 Integrated assessment of solar resources and solar technologies

 

 
Dr. Golnaz Sadoughi
Physics Department, Oxford University, UK
Fabrication of Perovskite Solar Cells

 

 
Dr. Amir Abbas Haghighirad
Physics Department, Oxford University, UK
Novel Materials as the Driver of New Science