صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 محل برگزاری

 تماس با ما

 

 

صفحه اول

برگزاری نحستین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری در شهریور ماه 1390 و تعداد قابل توجه مقالات پذیرفته شده نشان داد که پژوهش در حوزه سلول های خورشیدی در ایران گرچه در آغاز راه است اما دارای پتانسیل قابل توجهی است. انتظاری که از برگزاری این کنفرانس ها می رود این است که تبادلات علمی و همکاری های ایجاد شده، سطح فعالیت در این زمینه را به حدی از کمیت و کیفیت برساند که امکان جهت دهی و توسعه فناوری از این فعالیت ها میسر شود. بعید است در مورد اهمیت این فناوری برای کشور شکی وجود داشته باشد. سلول های خورشیدی فتوولتایی به سرعت در حال رشد و نفوذ در بازار هستند و به عنوان یکی از جذاب ترین گزینه ها در زمینه تولید انرژی پاک مورد نظر هستند. گرچه هنوز فناوری سیلیکون غالب است، در ایران تقریبا هیچ امکانی برای توسعه این فناوری قدیمی وجود ندارد و باید صرفا به انتقال فناوری از خارج متکی بود. نسل جدید سلول های خورشیدی نانوساختاری با تکیه بر روش های ارزان ساخت، نظیر اسپری یا پرینت این امیدواری را ایجاد کرده اند که بتوان انرژی خورشیدی را بسیار ارزان تر تولید کرد. این کنفرانس، به عنوان دومین کنفرانس در ایران با تمرکز بر روی سلول های خورشیدی نانوساختاری، به هدف گردهمآیی محققین و دانشجویان فعال در این بخش، و جهت هم افزایی در توسعه این نوع فناوری در کشور برگزار می شود.

محور های این کنفرانس شامل موارد زیر می گردد:

  •  سلول های خورشیدی رنگدانه ای (Dye Solar Cells)

  •  سلول های خورشیدی حساس شده یا مبتنی بر نقاط کوانتومی (QD Solar Cells)

  •  سلول های خورشیدی آلی و پلیمری

  • سلول های خورشیدی لایه نازک