صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 سخنران های مدعو

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 اطلاعات روز برگزاری

 تماس با ما

 NSSC93

 NSSC92

 NSSC91

 NSSC90

 

 

 

تماس با ما

آدرس وب: ncl.sharif.ir/NSSC94

دبیرخانه کنفرانس: دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، اتاق 310،
Email: nssc(a)sharif.ir
 
تماس با دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر مهدی دهقانی، تلفن: 66164570، ایمیل: dehghani(a)ncl.sharif.ir
 
تماس با دبیر علمی کنفرانس: دکتر نیما تقوی نیا، تلفن: 66164532، ایمیل: taghavinia(a)sharif.ir