صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 برنامه کنفرانس جدید

 محل برگزاری جدید

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 تماس با ما

 

 

صفحه اول

پژوهش در حوزه سلول های خورشیدی در ایران در آغاز راه است. در سال های گذشته فعالیت های پراکنده ای در این حوزه صورت گرفته است،  اما نتایج منسجمی که منجر به توسعه فناوری و بومی سازی شود حاصل نشده است. یکی از دلایل این موضوع، هزینه زیاد تجهیزات لازم برای ساخت سلول های خورشیدی سیلیکونی یا لایه نازک است. با ظهور سلول های خورشیدی مبتنی بر نانوساختار ها، زمینه برای ساخت سلول های ارزان قیمت بر پایه فرایند های پوشش دهی تر، با تجهیزات کم هزینه مهیا شد. این سلول ها عمدتا بر پایه ساختار های آلی یا هیبریدی آلی-معدنی هستند و با تنوع بسیار زیادی که در انتخاب مواد و ساختار سلول دارند حجم زیادی از پژوهش در سلول های فوتوولتایی را به خود اختصاص داده اند. این فرصتی است که ما نیز در ایران به صورت گسترده تر و هدفمند تر در زمینه توسعه این نوع سلول ها، که از آنها به نسل سوم سلول های خورشیدی تعبیر می شود، فعالیت کنیم. این کنفرانس، به عنوان اولین کنفرانس در ایران با تمرکز بر روی سلول های خورشیدی نانوساختاری، به هدف گردهمآیی محققین و دانشجویان فعال در این بخش، و جهت هم افزایی در توسعه این نوع فناوری در کشور برگزار می شود.

محور های این کنفرانس شامل موارد زیر می گردد:

  •  سلول های خورشیدی رنگدانه ای (Dye Solar Cells)

  •  سلول های خورشیدی حساس شده یا مبتنی بر نقاط کوانتومی (QD Solar Cells)

  •  سلول های خورشیدی آلی و پلیمری