صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 تماس با ما

 NSSC91

 NSSC90

 

 

برگزار کنندگان

این کنفرانس به همت پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

دبیر کنفرانس: نیما تقوی نیا، دانشیار فیزیک و پژوهشکده نانو، دانشگاه صنعتی شریف

حامیان کنفرانس:
 

کمیته علمی: کمیته علمی کنفرانس شامل پژوهشگران و اساتیدی در ایران است که دارای فعالیت مستمر و جدی در حوزه سلول های خورشیدی هستند. کمیته علمی جهت گیری علمی کنفرانس، داوری مقالات و تعیین برنامه ارائه های شفاهی و پوستر را به عهده خواهد داشت. اعضای کمیته علمی به شرح زیر است:

دکتر رسول اژه ئیان، دانشگاه علم و صنعت
دکتر اعظم ایرجی زاد، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر ابراهیم اصل سلیمانی ، دانشگاه تهران
دکتر عباس بهجت، دانشگاه یزد
دکتر فریبا تاج آبادی، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر نیما تقوی نیا، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی دبیریان، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی رستمی، دانشگاه تبریز
دکتر مصطفی زاهدی فر، دانشگاه کاشان
دکتر نفیسه شریفی، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر هاشم شهروسوند، دانشگاه زنجان
دکتر مسعود صلواتی نیاسر، دانشگاه کاشان
دکتر محمود صمدپور، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر یاسر عبدی، دانشگاه تهران
دکتر سید محمد باقر قرشی، دانشگاه کاشان
دکتر راحله محمد پور، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مازیار مرندی، دانشگاه اراک
دکتر محمدرضا محمدی، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر نفیسه معماریان ، دانشگاه سمنان
دکتر موسی نخعی، دانشگاه صنعتی شریف ‏
دکتر مسعود همدانیان، دانشگاه کاشان