صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 تماس با ما

 NSSC91

 NSSC90

 

 

صفحه اول

سومین کنفرانس تخصصی سلول های خورشیدی نانوساختاری در تاریخ 16 آبان ماه 1392 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود. تجربه دو کنفرانس گذشته نشان داد که پژوهش در حوزه سلول های خورشیدی در ایران به سرعت در حال گسترش است. تعداد گروه هایی که از پله تحقیق و توسعه مواد پا را فراتر نهاده و کار بر روی ساخت ادوات اپتوالکترونیکی نظیر سلول های خورشیدی را شروع کرده اند رو به فزونی است. پژوهش سلول های خورشیدی موضوعی چند رشته ای است: از یک سو پدیده های نوری جذب و بازتاب و پراکندگی (مدیریت نور) مطرح است و از سوی دیگر پدیده های ترابرد حامل ها در لایه های نیم رسانا و نیز انتقالات الکترونی در مرز مشترک مواد (خواص الکتریکی) مهم است. در ساخت آنها انواع روش های شیمیایی و فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرد. شناسایی، بهینه سازی و انتخاب مواد نقش مهمی در این فناوری دارد. به دلیل نیاز این حوزه به تخصص های مختلف، همکاری و هم افزایی در این حوزه بیشتر از هر حوزه دیگری مهم است. این کنفرانس می تواند فضایی برای انتقال اطلاعات بین گروه ها و شروع همکاری ها باشد.

سلول های خورشیدی نانوساختاری تنوع چشم گیری یافته اند. ساختار های مبتنی بر رنگ یا نقاط کوانتومی (QD)، نیم رساناهای مولکولی و پلیمری آلی، مواد سرب-پایه پروفسکایت، سنتز های نانوذره ای CIGS و CdTe بخشی از این تنوع هستند. اکنون با رسیدن بازدهی این کونه ساختار ها به حدود 15%، تقریبا مشخص است که آینده سلول های خورشیدی نانوساختاری که به روش های ارزانی نیز تهیه می شوند روشن است. بسیار مهم است که ما نیز در ایران در این فرایند توسعه فناوری نقش داشته باشیم و بتوانیم در بازار آینده فناوری های انرژی پاک سهمی را از آن خود کنیم.    

محور های این کنفرانس شامل موارد زیر می گردد:

  •  سلول های خورشیدی رنگدانه ای (Dye Solar Cells)

  •  سلول های خورشیدی حساس شده یا مبتنی بر نقاط کوانتومی (QD Solar Cells)

  •  سلول های خورشیدی آلی و پلیمری

  • سلول های خورشیدی لایه نازک