صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 تماس با ما

 NSSC91

 NSSC90

 

 

نمایشگاه

در جوار کنفرانس و نزدیک به محل پذیرایی، فضایی جهت استقرار شرکت هایی که فعالیت هایی مرتبط با سلول خورشیدی دارند در نظر گرفته شده است. یکی از اهداف کنفرانس این است که فعالیت های پژوهشی سلول خورشیدی در تعامل با شرکت ها، اعم از بازرگانی، ساخت و فروش تجهیزات و شرکت های تحقیق و توسعه ای، قرار گیرد و گروه های دانشگاهی با این فعالیت ها آشنا شوند. شرایط در نظر گرفته شده به شرح زیر است:

1- برای شرکت های متقاضی یک میز (طول حدود 5ر1 متر) در نظر گرفته می شود. جای زیادی برای گذاشتن نمونه وسایل بزرگ وجود ندارد. اما جا برای پوستر و بنر وجود خواهد  داشت. فاصله دقیق بین میز ها پس از مشخص شدن تعداد شرکت ها مشخص خواهد شد.

2- هزینه شرکت در نمایشگاه 600 هزار تومان است.

3- نام و لوگوی شرکت ها در سایت (در بخش نمایشگاه) و نیز در کتاب کنفرانس که در روز کنفرانس به شرکت کنندگان داده می شود درج می شود.

4- شرکت هایی که مایلند نام آنها به عنوان حامی (در کتاب کنفرانس و در بخش برگزارکنندگان سایت) درج شود، لطفا با آدرس ایمیل nssc92(a)ncl.sharif.edu تماس حاصل فرمایند.

5- شرکت های نوپا و دانش بنیان که دارای محصول مشخصی در این حوزه هستند می توانند بدون هزینه در نمایشگاه شرکت کنند.