Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

 

PD2- انبار كردن و فاضلاب مواد شيميايي

مقادیر زیادی مواد شیمیایی در آزمایشگاه خریداری و مصرف می شود. لطفا دقت کنید که موارد زیر را رعایت کنید:

1- قبل از خرید مواد شیمیایی با چک کردن لیست روی درب کمد مواد شیمیایی و نیز سوال از دیگران مطمئن شوید که ماده قبلا در آزمایشگاه موجود نیست.

2- فقط از شرکت های نمایندگی و معتبر خرید کنید. بازار مملو از مواد تقلبی است.پیش از خرید حتماً از بیش از یک شرکت استعلام قیمت کنید و در صورت معتبر بودن شرکت، قیمت کمتر را برای قیمت انتخاب کنید.تجربیات تازه خود در مورد شرکت­ها و قیمت­ها را با ایمیل در اختیار دیگران قرار دهید تا در وقت دیگران در هنگام خرید مواد شیمیایی صرفه­جویی شود.

3- پس از خرید حتما با یک برچسب بر روی آن تاریخ خرید (و احتمالا تاریخ باز شدن در) و نام خود را بنویسید. این اطلاعات برای تصمیم در مورد قابل استفاده بودن ماده در ماه ها یا سال های بعد ضروری است.

4- پس از گذاشتن ماده در کمد مواد شیمیایی نام ماده را در لیست روی در وارد کنید. در صورت نگهداری یک ماده در کمد شخصی، حتماً نام آن را برای اطلاع دیگران در لیست مربوط به مواد شیمیایی نگهداری شونده در کمدهای شخصی وارد نمایید. موادی که بو دارند را حتما در کمد مواد شیمیایی قرار دهید.

5- در صورت مشاهده کم بودن یک ماده شیمیایی، پیش از اتمام آن، ماده را خریداری کنید تا دوستان شما در حین آزمایش با کمبود و یا فقدان ماده مورد نظر مواجه نشوند.

6- پس از استفاده از مواد در آزمایش ها آنها را به داخل ظرف هایی که در آزمایشگاه زیر هود کوچک قرار دارند خالی کنید تا به نحو مناسب دور ریخته شوند. ریختن مواد شیمیایی داخل سینک از نظر زیست محیطی بسیار خطرناک است. لطفا به طبقه بندی ظروف مواد دور ریختنی توجه کنید و هر ماده را در ظرف خودش بریزید.

7- اتانول و استون قابل بازیافت هستند بنابراین درون ظروف مربوط به این مواد فقط اتانول و استون باید ریخته شود.

8- قبل و بعد از استفاده از هر نوع ماده ی شیمیایی باید دقت کرد که درب ظروف آن ها بسته باشد ،شل بودن درب ظروف در مورد اسید ها و مواد خطرناک هنگام جا به جا کردن ممکن است منجر به ایجاد حادثه شود و در مورد بعضی مواد جذب رطوبت باعث تخریب ماده می شود.

9- محلول ها باید به همان اندازه ی مصرف تهیه شوند، با این کار علاوه بر این که مواد به صورت بهینه مصرف می شوند زباله ی شیمایی کمتری تولید خواهد شد.

10- اگر در محلول ها مواد خاصی مثل جیوه و ... وجود داشت نباید درون ظروف پساب شیمیایی ریخته شوند بلکه باید ظرف جداگانه ای برای آن در نظر گرفت و نام ماده را روی آن نوشت.( برای این کار از ظروف خالی اتانول و استون که در طبقه ی بالای کمد ظروف پساب شیمیایی قرار دارد استفاده کنید.)

11- درب ظرف پیرانها نباید کاملاً بسته شود زیرا جمع شدن گاز داخل ظرف ممکن است سبب انفجار ظرف شود.

12- هیچگاه یک ماده شیمیایی را، بخصوص در حین آزمایش های طولانی، در ظرف بدون برچسب مشخصات زیر هود قرار ندهید. عدم اطلاع از نوع ماده درون ظرف ممکن است موجب ایجاد خطراتی برای دوستان شما شود.