Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

 
PC2- استفاده از تجهيزات
 
روش رزرو دستگاه ها
لیست دستگاه ها و روش استفاده

لطفا جهت اطلاع از روش کار با دستگاه ها و نیز مطلع شدن از موارد ایمنی، مسئول دستگاه و ... بر روی دستگاه مورد نظر خود در جدول زیر کلیک کنید.  روال این است که قبل از استفاده از هر یک از دستگاه ها، باید تذکرات ایمنی و روش کار را در صفحه کاربری دستگاه مورد نظر مطالعه کنید و علاوه بر آن باید توسط مسئول دستگاه برای کار با دستگاه آموزش ببینید. در این صورت نام شما به عنوان یکی از افرادی که مجاز به استفاده از دستگاه است در صفحه دستگاه ثبت می شود.

مسئول دستگاه یکی از دوستان شما در آزمایشگاه است که زحمت رسیدگی به امور دستگاه را به عهده گرفته است. آنچه مسئول دستگاه انجام می دهد شامل موارد زیر است: 1- پر کردن و به روز نگهداشتن صفحه کاربری دستگاه، 2- الصاق نکات بسیار مهم ایمنی یا کاربری روی دستگاه  3- آمورش روش کار و نکات ایمنی کار با دستگاه به دانشجویان متقاضی و وارد کردن نام آن ها به عنوان افراد مجاز در صفحه کاربری دستگاه، 4- چک کردن ماهانه دستگاه و انجام اموری نظیر مرتب سازی و جایابی قطعات مرتبط با دستگاه، چک کردن عملکرد، تعویض باتری، روغن کاری، تمیز کاری و ... (15 ام هر ماه) 5- تماس با شرکت های سازنده در صورت اشکال در دستگاه. 

در صورتی که برای کار پژوهشی خود نیاز به استفاده از دستگاهی دارید حتما با مسئول دستگاه تماس بگیرید و از او وقت بگیرید. دقت کنید بدون اینکه آموزش ببینید از دستگاه استفاده نکنید.  

لیست دستگاه ها و روش استفاده