Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

PB4- استخدام پژوهشگر پسادكتري

انتخاب پژوهشگران پسادكتري بر اساس: 1- رزومه ، 2- تطابق تخصص با پروژه مورد خواست آزمايشگاه، 3- مصاحبه و 4- توصیه استاد دوره دکتری انجام مي شود. از نظر اداری، اطلاعات مربوط به استخدام پسادکتری در دانشگاه در این لینک موجود است. فرم های مربوطه نیز در این صفحه یافت می شوند. امکان گرفتن گرنت های پسادکتری از بنیاد نخبگان (طرح شهید چمران) و ستاد توسعه فناوری نانو، صندوق حمایت از پژوهشگران و فدراسیون سرامدان وجود دارد.

قواعد حقوق پژوهشگران در NCL

مقدمه

پژوهشگران تمام وقت در گروه های پژوهشی دنیا نقش کلیدی در راهبری پژوهش و رشد گروه دارند. دلیل این امر تجربه و دانش انباشته قابل ملاحظه، درگیر نبودن در اموری نظیر تدریس و مسایل اجرایی و تمرکز بر روی موضوع است. در کشورهای دیگر حقوق پژوهشگران از طریق گرنت هایی تامین می شود که در خیلی موارد نتیجه پروپوزال هایی است که خود پژوهشگران نوشته اند و پی گیری کرده اند. در واقع ترکیبی از انرژی و دانش پژوهشگران و فضای پژوهشی موجود در دانشگاه ها رابطه ای برد-برد برای طرفین ایجاد می کند. خیلی از کسانی که از ایران برای دکتری به خارج می روند پس از فارغ التحصیلی سال ها به همین ترتیب در آنجا کار و کسب درآمد می کنند.  

در ایران شرایط تامین اعتبارات پژوهشی تعریف نشده تر از خارج است، ولی رو به رشد است و تعداد زیادی سازمان و وزارت خانه هستند که با پروپوزال و پی گیری می توان از آنها گرنت پژوهشی گرفت. موفق شدن در گرفتن گرنت معمولا مستلزم این است که سلیقه این سازمان ها در تایید پروپوزال ها دانسته شود (چه موضوعاتی مورد نظر آنهاست و چقدر کاربردی باشد) و پس از تهیه پروپوزال پی گیری شود تا در صورت وجود اشکال رفع شود.

ما در گروه NCL (احتمالا) برای اولین بار در ایران مدلی را جهت همکاری پایدار و بلند مدت با پژوهشگران (پسادکتری و غیر آن) اجرایی می کنیم. این مدل که بر اساس محاسبه ارزش افزوده است، قبلا در خدمات آزمایشگاهی NCL و نیز در شریف سولار بکار برده شده است. روش کاری به این صورت است که حساب پژوهشگران به واسطه ارزش افزوده ای که با مدیریت پروژه های دارای گرنت تولید می کنند مثبت می شود و برای آنها تولید درآمد می کند (به طور مشابه، در شریف سولار درصدی از فروش دستگاه ساخته شده به عنوان ارزش افزوده، حساب را مثبت می کند و در خدمات آزمایشگاهی درصدی از درآمد خدمات آزمایشگاه). مثبت شدن حساب باعث می شود که حقوق ثابت و ماهانه ای را بتوان وضع کرد.

مرحله اول گرفتن یک گرنت پژوهشی، ارسال پروپوزال است. پروپوزال پس از بررسی و دفاع ممکن است تصویب شود. در این صورت قراردادی با دانشگاه منعقد می شود. این فرایند از فرستادن پروپوزال تا قرارداد معمولا بین 6 ماه تا یک سال طول می کشد. بعد از نهایی شدن قرارداد کار شروع می شود. البته معمولا ما قبلا بخشی از مواردی را که به عنوان پروپوزال ارسال می کنیم را تحت عنوان پروژه های دانشجویی انجام داده ایم. پرداخت های قرارداد معمولا به این صورت است که ابتدا یک پیش پرداخت داده می شود (معمولا 25% کل قرارداد)، پس از مدتی با ارسال یک گزارش میانی درصد دیگری از پرداخت انجام می شود و معمولا پس از تمام شدن کار و گزارش نهایی پروژه تسویه می شود (معمولا 10% حسن انجام کار بعدا پرداخت می شود).

درصد پرسنلی پژوهشگر در پروژه های کوچک (زیر 200 میلیون تومان)

میزان سهم پژوهشگر: در پروژه های کوچک، فرض می شود که پژوهشگر به عنوان مدیر پروژه به همراه دو یا چند دانشجو روی پروژه کار می کنند. سهم پرسنلی پژوهشگر معادل 40% گرنت قابل تقسیم است. سهم NCL معادل 60% گرنت قابل تقسیم است (که صرف هزینه های مختلف پروژه می شود). گرنت قابل تقسیم در واقع مبلغ خالصی است که از گرنت به ما تعلق می گیرد (حدود 15-25% از کل گرنت به عنوان بالاسری دانشگاه و مالیات کسر می شود).

تخصیص سهم پژوهشگر: هر بار که مبلغی از گرنت در اختیار ما قرار می گیرد، معادل 40% آن حساب پژوهشگر پسادکتری مثبت می شود. معمولا حساب پژوهشگر در ماه های قبلی به واسطه حقوق های توافقی که از دانشگاه یا NCL دریافت کرده است منفی است و به این ترتیب حساب پژوهشگر متعادل می شود. به عبارت دیگر ترتیبی داده می شود که سهم پژوهشگر به جای اینکه یک باره پرداخت شود به صورت ماهانه و به مقدار مشخص داده شود تا امکان برنامه ریزی در هزینه های شخصی وجود داشته باشد. البته آزمایشگاه در مورد نحوه انتقال سهم پژوهشگر به حساب ایشان منعطف است.

حقوق پرسنلی دانشجویان: طبق قاعده آزمایشگاه، دانشجویان برای کار پژوهشی حقوق نمی گیرند. بعضی از دانشجویان دکتری مشمول RA می شوند ولی این حمایت مالی وابسته به اینکه دانشجو در یک پروژه حاوی گرنت کار کند یا در پروژه بدون گرنت کار کند نیست.

وظیفه پژوهشگر: پژوهشگر که به عنوان مدیر پروژه عمل می کند با همکاری مسئول گروه NCL و دیگر اعضا، وظیفه راهبری پروژه و تهیه گزارش های مورد نیاز را بر عهده دارد.  

تعیین پژوهشگر مدیر پروژه: در هر پروژه کوچک یکی از پژوهشگران به عنوان مدیر پروژه عمل خواهد کرد. اینکه کدام یک از پژوهشگران مدیر پروزه خواهد بود بستگی به سوابق پژوهشگر و فرایند تصویب پروژه دارد. اگر پروپوزالی توسط یکی از پژوهشگران پیشنهاد و نوشته شود قاعدتا خود وی مدیر پروزه خواهد بود. در پروژه هایی که این شرط حاکم نیست، مسئول گروه NCL بر اساس توانایی اجرای موفق پروژه (و نیز داشتن وقت)، به یک نفر از پژوهشگران پیشنهاد می دهد.

سهم پژوهشگر از فعالیت های دیگر: پژوهشگر ممکن است در دو یا چند پروژه دارای گرنت درگیر باشد و یا اینکه درگیر فعالیتی باشد که از طرف NCL در مورد پرداختی آن توافق شده است. همچنین پژوهشگر ممکن است به طور مستقل درگیر پروژه ها یا محصولاتی در شریف سولار باشد. این موارد متعدد حساب پژوهشگر را مثبت تر می کنند. هیچ محدودیتی در مورد درآمد پژوهشگران وجود ندارد.  

مواردی که گرنتی وجود ندارد: در مواردی که گرنتی هنوز وجود ندارد که حساب پژوهشگر را مثبت کند، یک حقوق توافقی حداقلی وضع می شود (در سال 1395 در این موارد میزان 1 میلیون تومان دریافتی در نظر گرفته شده بود که در صورت ثبت به عنوان پسادکتری دانشگاه معادل حدود 1.3 میلیون تومان هزینه شامل بیمه و کسورات دیگر است). حساب پژوهشگر به این ترتیب منفی می شود که البته در ماه های آینده (و شاید سالهای آینده) با گرنت هایی که گرفته می شود حساب مثبت می  شود. این حقوق البته توافقی است و بستگی به پیش بینی گرنت های آینده دارد.

حقوق های غیر مرتبط با پروژه: ممکن است بعضی از پژوهشگران حقوق هایی از بنیاد نخبگان یا فدراسیون سرامدان و غیره داشته باشند. دریافت این حقوق ها از سهم پژوهشگر در پروژه ها کم نمی کند.

درصد پرسنلی پژوهشگر در پروژه های بزرگ (بالاتر از 200 میلیون تومان)

پروژه های بزرگ که به طور تقریبی فرض می شود از 200 میلیون بزرگ تر هستند معمولا دارای زیرپروژه های بیشتری هستند و این زیرپروژه ها گاهی نیاز است که مدیرپروژه مستقلی داشته باشند. در این صورت ما هر زیرپروژه را به صورت یک پروژه کوچک در نظر می گیریم و از فرمول های بخش قبل استفاده می کنیم. برای این کار باید میزان گرنت اختصاص یافته به هر زیر پروژه از ابتدا مشخص شود (با توجه به حجم فعالیت و بر اساس تعریف اولیه پروپوزال). همچنین یک پرسنلی جداگانه برای مدیر هماهنگ کننده کل پروژه (که یک کار مدیریتی است، شامل هماهنگی زیرپروژه ها و هماهنگ بودن گزارش نهایی و غیره) در نظر گرفته می شود.

اعتبار این دستور العمل:

  • این دستورالعمل پس از جرح و تعدیل های لازم برای کلیه پروژه ها از ابتدای سال 1396 استفاده می شود. در انتهای سال های زوج این دستورالعمل مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت لزوم تصحیحات حداقلی در آن اعمال خواهد شد.

  • این فرمول برای گرنت هایی قابل اجرا است که تجهیزات و مواد مورد نیاز آنها از 40% گرنت قابل تقسیم بیشتر نباشد (معمولا کمتر است). اگر در پروژه هایی از ابتدا مشخص باشد که بخش زیادی از گرنت صرف خرید مواد و تجهیزات و خدمات مورد نیاز می شود، از ابتدا در مورد رقم "گرنت قابل تقسیم" بین NCL و پژوهشگر توافق خواهد شد.   

  • این فرمول بندی صرفا برای پروژه های پژوهشی کاربرد دارد. برای پروژه های ساخت محصول (شریف سولار) از قاعده شریف سولار استفاده می شود. در فعالیت هایی مثل برگزاری کارگاه ممکن است قاعده دیگری برقرار شود.