Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

PA4d-نهایی کردن شکل های مقاله

کیفیت شکل های مقاله تا حد زیادی نمایان گر کیفیت مقاله است. به نکات زیر در ایجاد شکل ها توجه کنید:

1- در مقالات اخیر تعداد شکل ها و داده ها زیاد شده است. سعی کنید هر شکل مقاله، مفهوم مشخصی را به طور کامل پوشش دهد. مثلا اگر جوهر نانوذره ای سنتز کرده اید و به وسیله آن سلول خورشیدی ساخته اید، ممکن است شکل اول شما مشخصات نانوذره ها باشد که شامل ساختار کریستالی آن (XRD)، خواص نورتابی آن (PL)، و ابعاد آن (SEM  یا TEM) باشد. تمامی اینها در قسمت های a و b و ... یک شکل قرار می گیرد.

2- گراف ها را بهتر است از همان زمان آزمایش در Origin رسم کنید و در زمان مقاله نویسی در صورت لزوم تغییراتی در آن بدهید. (آماده سازی فایل Origin پس از آزمایشها:  داده ها را از Excel یا هر جای دیگر در Worksheet های Origin کپی کنید. حتما برای ستون ها نام بگذارید: ستون ها که با A و B ... نشان داده شده اند را با نام مناسبی Rename کنید. برای خود فایل هم نام «مناسب» انتخاب کنید. بهترین نام این است که نام نمونه های مورد نظر نام فایل شما باشد (مثلا 05N31-36.opj). اگر از One Note برای نوشتن گزارش فعالیت های پژوهشی خود استفاده می کنید بلافاصله در محلی که در مورد این آزمایش و داده ها می نویسید، این فایل Origin را هم مرتبط کنید. به خاطر داشته باشید که اگر این دیسیپلین را رعایت نکنید داد های خود را گم می کنید!!)

3- نکاتی در مورد گراف ها در Origin: تمامی فونت ها (اعداد روی محورها، عنوان محور ها و نوشته های داخل گراف) را فونت 36 انتخاب کنید. تمامی خطوط (محور های عمودی و افقی، بالا، پایین، چپ و راست و نیز گراف ها) را 3point انتخاب کنید. اگر لازم است نقاط داده به صورت symbol در گراف نمایش داده شوند، سایز 15 را انتخاب کنید. می توانید از این فایل به عنوان راهنما استفاده کنید. آن را باز کنید و بعد به Save As Template کنید. از این به بعد برای رسم گراف ها از پس از انتخاب ستون هایی که باید رسم شوند از این تمپلیت استفاده کنید:

4- شکل ها را به صورت Copy Page وارد پاورپوینت کنید. در این صورت بعدا با کلیک روی آن می توانید دوباره آنها را اصلاح کنید. فقط برای نسخه نهایی مقاله فایل های تصویری شکل ها را ایجاد کنید. برای ساخت فایل های tiff یا jpg و ... از شکل های Origin آنها را Export کنید (File - Export Graphs... ). نوع فایل را مشخص کنید (مثلا tiff) و آدرس فایل را هم تنظیم کنید. بقیه تنظیمات اولیه را تغییر ندهید.

5- گاهی شکل های مقاله شما شامل تصاویر میکروسکپی و گراف های مختلف است که در پاورپوینت با همدیگر group کرده اید. در این صورت برای اینکه این شکل ها را به صورت یک فایل تصویری (مثلا jpg) در بیاورید صفحه پاورپوینت که شامل شکل شماست را pdf کنید و بعد فایل pdf را به وسیله photoshop باز کنید و رزلوشن 300dpi را برای آن انتخاب کنید. بعد فایل را به فرمتی که می خواهید (مثلا jpg)  ذخیره کنید. اگر از انتخاب save as picture که در پاورپوینت است استفاده کنید کیفیت تصویر مناسب برای مقاله نخواهد بود.

6- در مقاله معمولا از ست نمونه خاصی استفاده می کنید که داده های مختلفی از آنها را نمایش می دهید. برای یک نمونه خاص، در همه گراف های مختلف مقاله یک رنگ مشخص انتخاب کنید. بهتر است گراف مربوط به نمونه شاهد که بقیه با آن مقایسه می شوند سیاه باشد.