Home

   People

   Research

   publications

   News

   Photo Gallery

   Service

   Links

   Contact us

   Rules and Info

   Resources

 

PA4c-مهارت های نوشتن مقاله

 

 1- وقتي مقاله بنويسيد كه به اندازة كافي نتيجه داريد.

2- وقتي به اندازة كافي نتيجه داريد حتماً مقاله بنويسيد!

3- در قدم اول تعيين كنيد كه نكته كليدي كه مي خواهيد در اين مقاله آن را مشخص كنيد يا ثابت كنيد چيست. سعي كنيد حتما به اين سوال پاسخ دهيد. روند مقاله شما بر اساس اين نكته كليدي مشخص خواهد شد. همچنين با مشخص كردن اين نكته كليدي معلوم خواهد شد كه آيا نتايج تجربي شما كافي است يا خير. در ساده ترين حالت مي توانيد آن را «گزارش ساخت نانوذرات .... به روش .... و تعيين خواص آن» ذكر كنيد. اما به خاطر داشته باشيد كه چاپ مقالات از نوع «سنتز-مشخصه يابي» در ژورنال هاي با ضريب تاثير متوسط و بالا بسيار مشكل است. هر چقدر نكته كليدي شما مهم تر باشد مقاله در ژورنال مهم تري چاپ خواهد شد.

4- در قدم بعدي براي مقاله يك فهرست مطالب (outline) آماده كنيد. همچنين شكل هاي مقاله را به صورت «نهايي شده» آماده كنيد و در يك فايل Power Point قرار دهيد. شكل ها روند مقاله شما را نشان مي دهند. بر روي شكل ها و فهرست مطالب كار كنيد و با مشورت با استاد و ديگران آن ها را نهايي كنيد.

4- يك تصميم اوليه در مورد ژورنالي كه به آن خواهيد فرستاد بگيريد. به scope ژورنال و چند مقاله متفاوت از آن رجوع كنيد و مطمئن شويد مقاله شما مناسب آن ژورنال است. بر حسب نوع ژورنال لحن نوشتن و عمق آن فرق مي كند. بعد از نوشتن مقاله ممكن است تصميم بگيريد ژورنال را عوض كنيد.

4- قسمت هاي مختلف مقاله تقريباً مستقل از هم هستند و مي توانند مستقل نوشته شوند. بنابراين لزومي ندارد از چكيده و مقدمه شروع كنيد. معمولاً بخش Experimental ساده ترين بخش است و بخش Results and Discussion نيز تا جايي كه به ارائه نتايج خودتان مي پردازيد آسان است. بنابراين خوب است اين دو بخش را زودتر بنويسيد.

5- در بخش نتايج معمولاً شكل هاي خود را به ترتيب توضيح مي دهيد و جلو مي رويد. دقت كنيد كه روي هر شكل به اندازه كافي صحبت كنيد و هر نوع اطلاعاتي كه از آن قابل استخراج است ذكر نماييد. خوب است اين توضيحات توأم با بحث روي نتايج باشد. روند شكل ها و توضيحات بايد داستان مشخصي داشته باشد و هر شكل حتي المقدور شكل قبلي را تأييد يا تكميل كند. همچنين قاعده اين است كه اول داده هاي تجربي را توضيح دهيد و بعد آن را توجيه كنيد (معكوس آن، به اين معني كه توضيحات تئوري بدهيد و بعد بگوييد اين شكل هم همين را تأييد مي كند درست نيست). دقت كنيد در بخش نتايج فقط بايد نتايج را ارائه كنيد، توضيحات مقدماتي يا روش هاي ساخت بايد در Introduction و Experimental آورده شوند.

6- معمولاً بحث (Discussion) همراه با بخش نتايج مي آيد. هر چه بحث مفصل تر توأم با مدل سازي يا كار تئوري در مقاله داشته باشيد مقاله غني تر است. اين بخش مرتبط با درك عميق پديده هاي آزمايشي است.

7- مقدمه (Introduction) را دست كم نگيريد. داور ها از مقدمه دانش شما را در اين حوزه ارزيابي مي كنند. اينكه آيا شما با اطلاع از ديگر مقالات كار خود را انجام داده ايد و ايده شما در مقاله منطقي است يا اينكه مقاله شما فقط مجموعه اي از داده ها است و هدف شما صرفا مقاله دادن بوده است و نه حل واقعي يك مسأله. در مقدمه از مراجع مهم استفاده كنيد (عمدتا از ژورنال هايي مثل Nature و ژورنال هاي ACS و AIP) و سعي كنيد مراجع جديد باشند. مقدمه توجيه كار شماست، توضيحات بي ارتباط با كار خودتان در مقاله نياوريد.

8 – چكيده (Abstract) و جمع بندي (Conclusion) را آخر بنويسيد. اين قسمت ها بسيار مهم هستند ولي معمولاً چون در آخر نوشته مي شوند به سرعت و بدون دقت كافي نوشته مي شوند. اين دو قسمت را همه اول مي خوانند و بعد تصميم مي گيرند كل مقاله را بخوانند يا نه. چكيده بايد حاوي اطلاعات مهم مقاله و مقادير عددي نتايج كليدي باشد. چكيده بايد كوتاه باشد ولي به صراحت اهميت و دستاورد هاي مقاله را نشان دهد. چكيده يك پاراگراف است و در آن از عبارات خلاصه شده (مثل SEM) استفاده نمي شود. در جمع بندي خلاصه اي از آنچه گزارش كرده ايد را مي نويسيد و نتيجه گيري مي كنيد. نتيجه گيري هاي كلان هميشه در اين قسمت مي آيد.

9- اولين نسخه مقاله شما بايد كاملاً مرتب باشد تا استاد يا هر كس ديگري كه آن را تصحيح مي كند انگيزه خواندن آن را داشته باشد. سعي كنيد متن شما به فرمت نهايي نزديك باشد. شكل هاي نهايي شده را به همراه زير نويس آنها كه داخل يك Text box نوشته شده و به خود شكل group شده اند، در محل مناسب در داخل متن قرار دهيد. موقعيت شكل ها را در قسمت بالا يا پايين صفحه تثبيت كنيد (PropertiesLayout) . متن خود را قبل از تحويل به استاد براي تصحيح حداقل 3 بار بخوانيد و سعي كنيد آن را عاري از اشكال هاي بديهي (مثل املا و فرمت و شكل ها و ...) كنيد. مقالات پر از اين نوع اشكال ها از شما تصويري از يك فرد بي دقت و كم مسئوليت مي سازد. مراقب آبروي خود باشيد! !

10- در تمامي طول مقاله از عبارت هاي يكساني استفاده كنيد. مثلاً بين عبارت هاي «دي اكسيد تيتانيوم»، «اكسيد تيتانيوم»، «تيتانيا» و «TiO2» در طول مقاله از يكي استفاده كنيد. اگر خلاصه عبارتي را در اول مقاله معرفي كرده ايد (مثلاً SEM) تا انتهاي مقاله فقط از همين عبارت خلاصه استفاده كنيد. فراموش نكنيد كه عبارت هاي خلاصه در اولين جايي كه مورد استفاده قرار گرفتند بايد تعريف شوند.